Kontituisan je mjesni odbor Čelopek, a predsjednik je Velibor Stojkić, dugogodišnji, istaknuti aktivista DNS-a.

SHARE