Konstituisan je mjesni odbor B blokovi, predsjednik je Željko Šepur, zamjenik Dalibor Okilj,  a sekretar Mirjana Alempić.

SHARE