Konstituisan je mjesni odbor Cer. Predsjednik je Mladenko Radovanović, zamjenik Velibor Matic, a sekretar Vladan Matic.

SHARE