Jos jedan mjesni odbor DNS-a je organizovan. Ovaj put u Drinjači. Predsjednik je Krsto Ðurić, zamjenik Milan Marković a sekretar Goran Rajković.

SHARE