IZBORI 2018

IZBORNA JEDINICA 307

Kandidati za Narodnu skupštinu  Republike Srpske:

1.Spomenka Stevanović

2.Zoran Obrenović

3.Bojan Trninić

4.Slađana Ilić

5.Dalibor Glišić

6.Milan Kikić

7.Marina Novaković

8.Velibor Rankić

9.Ljiljana Ivančić

10.Bojan Crnogorac

11.Cvijeta Starčević

12.Zoran Riđošić

 

KANDIDATI ZA PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH

1.Nenad Nešić

2.Dragica Žugić

3.Aleksandar Došić

4.Srđan Drašković